ZIĞINDERE SAVAŞI 28-30 HAZİRAN VE 5 TEMMUZ
 
HARİTA ANA SAYFA

Bu cephede 87. ve 88. İngiliz Tugayları,28-30 Haziran günleri arasında 11. ve 7. tümenlerimizle çok kanlı bir savaş yapmış ve İngilizler Zığındere ile deniz arasındaki bölgeyi ele geçirmişlerdi .Vadinin Doğuya bakan karşı yamaçlarına hucum eden Hint tugayı, güçlükle durdurulabildi. İngilizlerin deniz tarafındaki bu başarısı Güney grup komutanı Weber Paşayı ümitsizliğe sevketmiş geri çekilme emri dahi verdirmişti. Ancak Harekat Şube sorumlusu Yüzbaşı Nihat bey Veber Paşayı aksine ikna etti. 1. Tümen cepheye sürüldü ve İngiliz ilerlemesi durduruldu.Sadece 28 Haziran günü kayıp bilançosu iki taraftanda yaklaşık 2000 askerdi.29 Haziran'da savaşlar devam etti, aynı gece 6.tümen takviyesi ile yapılan gece taarruzundada İngilizleri geri püskürtmek mümkün olmadı ve ağır kayıplar verildi. 30 Haziran sabahı Güney grubu sağ kanat komutanlıına yeni atanan Balkan savaşlarının tecrübeli komutanı Faik Paşa komutasındai 11ci,6cı ve 1ci tümenlere ilave olarak 1 alay ile taarruz yenilendi, siperler birkaç defa el değiştirdi ve hiç bir sonuç alınamadı,ne yazıkki kayıplarımız korkunç oldu.Birliklerin eridiğini nihayet görebilen ordu komutanı Kuzey grubundan 5ci tümen ile Asya grubundan 3cü tümeni bu cepheye getirdi ve yapılacak taarruzda 1.Kolordu komutanı M.Ali Paşa 'yı görevlendirdi ayrıca sağ kanattaki 1ci 6cı ve 11ci tümenleri de aynı komuta altına aldı.

M.Ali Paşa nın 5 temmuz'da yapacağı karşı taarruz aşağıdaki tertipdeydi. 3cü tümen Zığındere ile deniz arasında bulunacak, 5ci tümen Zığındere Doğusundan 5 Temmuz 03.45 de baskın tarzında taarruz edecek, 1ci,6cı ve 11ci tümenler mevzilerinde kalacak 4cü tümen Sarafim çiftliğinde ihtiyatı oluşturacaktı. Türk taarruzu planlandığı gibi 5 Temmuz 03.45 de başladı, İngilizlerin bir hafta içinde kuvvetlendirdiği mevzilere saldırdılar ancak İngilizlerin yoğun baraj ateşi altında tamamen eridiler.

Zığındere savaşı Çanakkale savaşları içinde en kanlısıdır ve 16000 askerimizin kaybına sebep olmuştur.