SAVAŞ ÖNCESİ DURUM
HARİTA
ANASAYFA
Balkan savaşı Osmanlı'yı çok zayıf düşürmüştü. Modern sava
Sultan Reşat Cuma namazına giderken
ş için gerekli hiç bir silah yoktu. Hazine tam takırdı. Politik olarak durum felaketti, Jön Türklerin ilk Liberal demokrat hareketleri beş yıl süren savaşlar ve boş hazine ile gitgide devlet baskısına dönüşmüştü. Bu güçsüz durum Osmanlı'yı müttefik aramaya itti. Seçim Almanya ve İngiltere arasında olacaktı. İngilizler bu beraberlik fikrinden hoşlanmıyordu. Ayrıca Türklerin baş düşmanı Ruslarla müttefik idiler ve Ruslar da bu beraberliğe karşıydılar .Bu arada osmanlı halkının parası ile temin edilmeye çalışılan iki zırhlı savaş gemisine de İngilizler el koydular. Almanlar bunu fırsat bildiler. Goeben ve Breslau İngilizlerden kaçarak Çanakkale'den içeri girdi. 26 Eylül 1914'de Almanların idaresindeki bir Türk torpidosu Çanakkale'den çıkmak istedi. Boğazın ağzını tutmuş olan İngilizler müsade etmedi. Bunun üzerine Alman Weber Paşa adlı bir subay Boğazları tamamen kapadı, mayınlar döşedi, deniz fenerlerini söndürttü. Bu hareketlerden Osmanlı hükümetinin sonradan haberi oldu. Boğazlar enternasyonal kanunlara tabii olduğundan, bu çeşit bir hareket savaş sebebiydi. Daha sonraki günlerde Osmanlı parlementosunda büyük münakaşalar oldu. Enver ve Talat paşaların memleketi Almanlara teslim ettiği ileri sürüldü. Durumu düzeltmek mümkün değildi, Rusya'nın hayat bağı kesilmişti. Rus buğdayı dünya pazarına açılamıyordu . Istanbul'a daha çok Alman subay gelmeye başladı
Amiral Souchon ve subayları
Bahriye nazırı Cemal paşa

Amiral Souchon (Suşon) komutasındaki Goeben ve Breslau Sivastapol ve Odessa'daki bütün ticari gemileri batırdı.(Bak Sivastapol baskını)Bu sırada Serki Doryan kulübünde Briç oynamakta olan Bahriye Nazırı Cemal Paşa haberi orada öğrendi. 13 Aralık 1914'de İngiliz denizaltısı Çanakkale boğazına girdi ve Mesudiye zırhlısını batırdı. 2 Ocak 1915'de Ruslar İngilizlerden Türklerin Kafkaslardaki baskısını azaltmak için Çanakkale'ye bir gösteri hucumu yapmasını rica etti.Churchill ve Kitchener, Şubat 1915'de İngiliz donanmasının Çanakkaleyi gösteri için değil ama geçip Istanbul'u alması için zorlamasına karar verdi. Fransız ve Ruslar da bu fikre katıldılar. 19 Şubat 1915'de ilk hareket başladı. Amiral Carden komutasındaki 12 gemi boğazı topa tuttu. 25 Şubatta Türk askerleri Kuzeye çekildi. İngilizler Kumkale ve Helles burnuna çıkıp topları imha ettiler. Kısa zamanda Türkler toparlandı ve İngilizleri bu iki noktadan kovaladı. Toplar susturulamadı. Gemiler yeteri kadar yaklaşıp topları imha edemiyordu. Plan butün ordunun gemilerle boğazı geçip Istanbula varmasıydı. Yeterli yollar olmadığı için karadan ilerlemek mümkün değildi ve tehlikeliydi. Büyük tarruz 18 Mart olarak tespit edildi. Bu sırada Amiral Carden depresyona girdi ve yerine De robeck atandı